Anàlisi de l'actualitat i divulgació

Triar a les municipals (17/2/2015)

2015-02-17 08:59

Triar a les municipals (17/2/2015)

El proper 27 d’abril, per la Mare de Déu de Montserrat, els diaris oficials de les províncies del Països Catalans publicaran les candidatures proclamades per a cada un dels ajuntaments. Seran els candidats a les eleccions municipals del 24 de maig de 2015, ja oficialment. Això suposo un repte per a la ciutadania, ja que han de poder triar correctament. Més enllà de les sigles de costum o la comoditat d’un vot passiu, cal fer un esforç per donar vida a la democràcia. Per això, cal saber el següent: tots els ajuntaments tenen l’obligació d’informar de locals públics disponibles per a celebrar actes electorals, sigui a proposta dels propis candidats o, el més important, a iniciativa d’entitats veïnals, grups culturals,... amb taules rodones, debats diàleg o conferències sectorials, i també que només fins al 31 de març els equips de govern locals poden jugar amb avantatge, de manera que durant tot el mes d’abril i maig no estan autoritzats a fer inauguracions d’obres, distribuir fulletons,... per donar a conèixer, encara que sigui indirectament, els resultats de l’Alcaldia. En ambdós sentits, cal tenir present que els Secretaris Municipals són els delegats de les Juntes Electorals de Zona, de manera que si s’aprecia qualsevol mancança o alteració d’aquestes bases, només cal entrar una instància pel registre municipal, adreçada al Secretari Municipal, tot explicant o denunciant aquests incompliments, sense necessitat d’haver de personar-se en un Jutjat. Aquesta facilitat a disposició de tota la ciutadania s’ha d’aprofitar, i els propis ciutadans, de manera honesta n’han de fer ús. Cal regenerar la política fent de l’exercici democràtic una exigència ciutadana. Els atributs d’independència i de fe pública del Secretari Municipal està a l’abast de la ciutadania, però d’una manera especial en un procés electoral. Ell és el més proper als veïnats, i actua al marge de les directrius polítiques. Per tant, un cop conegudes les candidatures proclamades, els ciutadans ja podem fer una cosa molt senzilla, consultar les pàgines web dels partits candidats, sobre les quals caldria com a mínim tenir explicats temes tant bàsics com: parc i jardins, escoles, llars d’infants, transports, habitatge i comerç.  Parc i jardins per a la sostenibilitat i la qualitat de l’ambient; escoles amb dotacions d’espai i accessos adequats; llars d’infants a preus assequibles i ben repartides; transports entre els barris perifèrics i un centre vertebrador; habitatge de lloguer disponible i incentius fiscals a les obres de manteniment i rehabilitació; i finalment, comerç de proximitat, fent barri, competitiu i ecològic. Aquests 6 punts, s’han d’explicar amb solucions raonables i raonades, si els grups estan a l’oposició o aspiren a ser-hi. I si és el grup de govern, explicar-ho amb detall. Aquests 6 punts serien els mínims indispensables, per plantejar una campanya a les eleccions municipals en positiu, evitant desqualificacions mútues o enfrontaments inútils. Els ciutadans poden exigit tot això, i tenim instruments. No ens hem de resignar a votar llistes cegament, podem analitzar què i com cada llista municipal té plantejat pel nostre municipi. Tenim tot el dret de que ens donin tota la informació, i fins i tot d’exigir-ho. Som electors! I mentre no puguem triar en llistes obertes entre diferents llistes electorals (doble tria, com en alguns Länder del sistema alemany) hem d’aprofitar els medis que tenim disponibles. Doncs, anem per feina!

© Vicenç Plans, periodistavplans@gmail.com,  https://vplansperiodista.webnode.cat/ , facebook 

Lloc de cerca

Contacte

Vicenç Plans, periodista