Anàlisi de l'actualitat i divulgació

Sense arbres per l’A-2 (7/7/2015)

2015-07-08 08:38

Sense arbres per l’A-2 (7/7/2015)

L’autovia A-2, a més d’estar en bastant mal estat en el seu ferm i en la senyalització de les línies blanques, té la peculiaritat de no assumir la càrrega de CO2 que genera. La circulació de vehicles, en aquestes vies d’alta intensitat, provoquen importants emissions de gasos d’efecte hivernacle. La millor manera de mitigar aquest efecte tant advers és mitjançant la plantació d’arbres. 

Aquestes plantes, per a les quals hi ha molt d’espai disponible als marges de les autovies, en les zones d’enllaç o pels seus talussos i desmunts, no sols permetre fixar el CO2 generat per la seva presència sinó igualment reduir el soroll en les zones properes i a més, també prou important, aportar en les zones d’estacionament i de descans una necessària ombra i qualitat paisatgística. En aquest darrer sentit, els Ministeri de Foment, totalment aliè, pel que es demostra, a l’A-2 per la zona de Lleida, entre Soses i els Brucs, ja a Barcelona, no disposa d’adequades plantacions d’arbres. Pràcticament els ha extingit, creant un entorn de terra cremada poc coherent amb l’entorn de les comarques que travessa aquesta important via de comunicació viària. De fet, tant pels projectes nous de noves carreteres com per les ja existents, de forma gradual, caldria (https://www.monsostenible.net) assumir mitjançant plantacions d’arbres la captació de CO2 que la combustió del motors de gasolina i gasoil provoquen durant la circulació.

Però on realment es greu la situació de manca d’arbrat és en les vies d’alta capacitat, normalment, a Catalunya, en mans de l’Estat espanyol, doncs de forma presumptuosa (gràcies a grans panells fixes informadors que així ho aclareixen) així queda palès. El Ministeri de Foment d’aquesta manera desconeix o ignora la necessitat de sostenibilitat de les infraestructures, i no tracta de mitigar ni resoldre els efectes d’escalfament climàtic que la humanitat té plantejada, i en especial els derivats del transport (camions i tràilers). Les aportacions de CO2 a l’atmosfera perjudiquen la sostenibilitat del planeta, i cal sistemes per a fixar aquest producte de la combustió de les energies fòssils (petroli i gas natural). El arbres fan aquesta funció a la perfecció, i a més millorant el paisatge.

A les Fonolleres, de fet al municipi de Granyanella. entre Tàrrega i Cervera, potser hi ha l’única àrea de servei d’aquesta important via de comunicació sense peatge. Aquesta dotació de descans, totalment inhòspita, no té cap ombra ni arbres suficients, està mal senyalitzada, i resulta petita i desfasada pel trànsit que suporta aquest eix de comunicacions entre Catalunya i Espanya. En prou feines hi poden estacionar dues dotzenes de vehicles articulats, i no te un espai diferenciat per a vehicles turisme o vinculats a la mobilitat de lleure. La seva zona de pic-nic és un desert, sense cap font ni vegetació que refresqui.

Durant els períodes estivals fer us d’aquestes dotacions públiques pot constituir una autèntica imprudència, pel risc de patir una insolació o semblant, després de baixar d’un vehicles normalment amb aire condicionat. Per tot això, caldria suspendre la gestió del Ministeri de Foment del Govern espanyol a Catalunya. El pitjor de tot és que sembla que tampoc els hi importa, ja que els professionals de la carretera han de cercar vies opcionals per solucionar les seves mancances, i els usuaris de pas, turistes o no, s’han d’esforçar en abandonar aquestes posicions el més aviat possible. Les plantacions d’arbres, cal dir-ho, exigeixen un mínim esforç de poda i de rec, però  hi ha espècies autòctones o especialitzades que redueixen molt aquest petit esforç.

A l’altra costat de la balança hi ha el futur dels medis de transport i la millora del territori. Les infrastructures agressives, sigui pels seus usuaris o per la seva amplitud, han de reduir, com sigui, el seu impacte. El millor aliat son el arbres: només cal plantar-los i respectar-los. Ens hi va molt!

 

 

© Vicenç Plans, periodistavplans@gmail.com,  https://vplansperiodista.webnode.cat/ , facebook  

 

Lloc de cerca

Contacte

Vicenç Plans, periodista