Anàlisi de l'actualitat i divulgació

L’emancipació popular viu durament amenaçada (12/11/2018)

2018-11-12 10:46

 

L’emancipació popular viu durament amenaçada (12/11/2018)

Clara Ponsatí, el 1997 va publicar un anàlisi rigorós sobre compromís i capitulació en una negociació on en ambdós costats tenen informació deficient. Aquest treball, com molts altres de l’autora, mostra un món que s’enfronta a diversitat de conflictes. En part, aquesta conflictes, provinents d’informació incompleta, seran provocats o resolts, en funció de com es mirin, en funció del tractament del big data, o les grans fonts d’informació que els sistemes intel·ligents i internet relaciones contínuament, i en temps real, de tot el que succeeix en un món intercomunicat.

En aquest entorn futurista, sobre l’accés a la informació a nivell de font o de tractament, s’albira el naixement d’una nova classe social, del tot desconeguda fins al moment. Per aquesta nova classe social, si així es desenvolupa, el que seria rellevant és l’aportació d’informació i la creació de tendències, a tots els nivells, com a sistema de poder i de definició del nou grup. En cas d’ésser així, també seria possible entendre que els qui quedessin fora d’aquesta dinàmica, en el fons fossin indesitjables o marginals, fins al punt de no tenir cap importància dins el nou context de decisions.

Pels catalans, l’aposta per les noves tecnologies emergeix, per tant, com una urgent necessitat nacional. L’accés d’internet a qualsevol racó del país, i la seva implementació en tots els entorns laborals poden ésser decisiu s per discriminar les opcions de futur com a nova república. L’encert en l’esforç educatiu ja dóna molts bones orientacions però resta combatre el mal prestigi que tenen les ocupacions professionals d’oficis i artesania, ja que encara s’associen aliens a les noves tecnologies i als reptes de futur.

Una nova sacsejada tecnològica s’albira en el futur pròxim en forma de l’internet de les coses, la versatilitat de les xarxes socials i les noves aplicacions d’intel·ligència artificial, aplicades a les noves formes comercials, de mobilitat, d’ocupació,... Milers de persones quedaran al marge de tot això, i no tindran manera de defensar-se ni evolucionar amb suficient velocitat. Fins i tot països sencers poden quedar prostrats davant l’avanç dels nous lleons tecnològics, que no coneixen fronteres de cap tipus i poden fer i desfer segons els seus interessos.

L’emancipació popular només és possible amb formació i sentit crític, accés a la informació i criteris bàsics. Només així, milers de persones podran abandonar l’esclavitud de les grans corrents de distracció que lideren els poderosos canals de televisió o els sistemes de consum de masses.

©1 Vicenç Plans, periodistavplans@gmail.com, facebook, @vplans3, https://vplansperiodista.webnode.cat/

(1)Permesa la reproducció total o parcial d’aquest escrit citant la font.

Lloc de cerca

Contacte

Vicenç Plans, periodista